SOLUCIONARI de BENVINGUTS

De
Publicado por

Niveau: Secondaire, CAP
SOLUCIONARI de « BENVINGUTS 3 » - ITINERARI 4 - Pàgina 29 - QÜESTIONS DE COMPRENSIÓ MÚLTIPLE (QCM) QCM SITUACIÓ 1 : (LA VILA D'ELNA) poc coneguda i molt poc estudiada. 1 - La vila d'Elna ha tingut una llarga història prestigiosa, rica i molt intensa. plena de guerres i de conflictes. han tingut poca infuència al comtat del Rosselló. 2 - La catedral i el claustre d'Elna no han tingut mai una influència religiosa evident. han tingut una influència religiosa durant 10 segles. amable i sempre invitava els seus amics pintors. 3 - El pintor Esteve Terrus era molt solitari i no volia veure ningú, cap persona. reservat i preferia fe r escultures amb Maillol. QCM SITUACIÓ 2 : (PALAU DEL VIDRE) mostra un document militar. 1 - Al Palau del Vidre hi ha un museu que conté un quadre de Guifré el Pelós exposa 28 quadres del segle XVè hi ha una casa feta amb molt de vidre. 2 - A la vila de Palau del Vidre no existeix cap palau que sigui de vidre. hi ha un palau de vidre impressionant. hi ha un gran mercat de quadres de pintura del segle XX. 3 - A Palau del Vidre no existeix cap exposició sobre l'art de fabricació del vidre. organitzen cada any una exposició sobre la fabricació del vidre. QCM SITUACIÓ 3 : (BANYULS DELS ASPRES) és totalment inventat pels francesos.

  • vidre

  • al teu

  • banyuls dels

  • tingut una

  • palau del

  • dels passatges terrestres entre el

  • els deures


Publicado el : miércoles, 20 de junio de 2012
Lectura(s) : 75
Fuente : crdp-montpellier.fr
Número de páginas: 6
Ver más Ver menos
1
SOLUCIONARI - UNITAT 4
Pag. 39 - Les respostes correctes del conte són:
-
1 a, 2 b, 3 c, 4 a, 5 b, 6 b, 7 a.
Pàgina 41 - Pregunta 1-
-
Els personatges són els tres reis mags: Melcior, Gaspar i
Baltatsar.
- Pregunta 3-
- Proposta de títol
:
La broma del pare Noël
Pag. 42 -
Activita 3- Endevinalla
:
- La resposta és
:
Els caramels
Pag. 44 - Joc nª 1: Nom de cada joguina i personatge de Tretzevents.
1- Cavall, 2- Alicia, 3- Bicicleta, 4- Bir, 5- Pilota, 6- Oscar (el lleó)
7- Ratafia (la bruixa), 8- Tren, 9- Tad, 10- Nina.
---------------------------------------QUÈ SÉ JO DE TOT AIXÒ ?-----------------------------------
1- Què demana l’Inongo al seu amic Oriol ?
Li demana què és el tió de Nadal.
2- Què és el tió de Nadal, qui en fa un cada any ?
El tió és un tronc amb caramels a dins. L’avi Ciset en fa un cada any.
3- Què fa la Gaëlle per Nadal ? I la Núria què fa ?
La Gaëlle fa l’arbre de Nadal i la Núria fa un pessebre.
4- On instal·la el seu pessebre la Núria ?
La Núria instal·la el pessebre al peu de l’arbre de Nadal.
5- Expliqueu què és «Tretzevents» ?
Tretzevents és la revista infantil catalana més antiga.
6- Què li passa a la cabreta del Senyor Seguin ?
S’ha escapat per anar a la muntanya on el llop se la menjat.
Pag. 23 de la Llibreta de l’Alumne________________________________________
-
COMPRENSIÓ DE LES SITUACIONS : -
Preguntes i respostes corresponents.
- Oriol, què és el Tió de Nadal ?
- És un tronc amb caramels !
-
Vols venir, l’ avi en fa un ?
- Sí, quan ? M’agradaria …
- Núria, què fas per Nadal ?
- A casa fem el pessebre !
-
Però tu, què prefereixes ?
- M’agrada tot, sobretot els regals !
- Núria, on és la capsa del pessebre ?
- A l’armari de la meva cambra.
2
Pag. 24 - VOCABULARI (SONS
I GRAFIES)
1- Relligar cada frase amb una fletxa
0- A la feixa de l’avi -
hi ha un faig ben verd.
1- Aquesta font dóna -
una aigua viva i fresca.
2- Ferran s’ha refredat -
i és al sofà amb una bufanda.
3- El vent de llevant
- bufa molt fort dins la vela.
4- Les avellanes cauen -
dels arbres amb el vent.
5- Avui, es veuen alguns
- núvols amb el vent d’hivern.
6- La meva àvia prepara
- un plat de faves amb vedella.
3- Envoltar les paraules amb la lletra [V] i
subratllar les paraules amb la lletra [F]
0- Gaëlle,
f
as l’arbre de Nadal a casa te
v
a ?
- Sí,
f
aig un arbre a casa me
v
a.
1- Oriol, el teu avi fa un tió de Nadal ?
- Sí, en fa un a casa seva
2- Aquest instrument és un violí ?
- No això, és un violoncel
3- Aquest arbre és un avet ?
- No, no és cap avet és un faig.
4- A l’àvia, no li agrada l’arbre de Nadal ?
- Sí, però prefereix el pessebre.
5- A la vinya de l’avi fa molt de vent ?
- Sí, hi bufa un vent fortíssim.
Pag. 25 - TREBALLEM LA LLENGUA
1- Completar amb els plurals dels adjectius possessius, com als exemples :
01- És el seu avi i la seva àvia
?
- Sí, són
els
seus
avis.
02- És la seva pilota el seu tren ?
- Sí, són
les
seves
joguines.
1- És el seu pare i la seva mare ?
- Sí, són
els seus
pares
2- És el seu martell i la seva pinça ?
- Sí, són
les seves
eines
3- És el seu llibre i la seva bossa ?
- Sí, són
els seus
afers
4- És la Gaëlle i la Saida ?
- Sí, són
les seves
amigues
5- És el seu abric i el seu jersei ?
- Sí, són
els seus
vestits
2- Dir ON i QUAN ? (completant les frases)
01- Oriol, on vas demà
?
- Demà, aniré a casa del meu avi.
02- Núria, què fas després ?
- Després, anem
a comprar els regals.
3
1- Saida, què fas avui ?
-
Avui, vaig
al mercat amb
la meva
mare.
2- Patrick, on vas la nit de Nadal
- La nit de Nadal, vaig
a Narbona amb
els meus
pares.
3- Inongo, què fas per les festes ?
-
Per les festes, anem a
un ball amb
la meva
família.
4- Núria, on vas aquesta tarda ?
-
Aquesta tarda, vaig
a casa
del meu
oncle.
5- Oriol, què fas per Sant Esteve ?
-
Per Sant Esteve, vaig
a casa
del meu
avi.
6- Mestra, on va per cap d’any ?
-
Per cap d’any
,
anem
a París amb
el meu
marit.
---------------------
Exemple de Butlleta d'abonament a la revista «Tretzevents» -------------------
Cognoms (nom del pare i de la mare):
Dalmau i Capdevila
Nom del nin o de la nina :
Mireia.
Data de naixement.
10. de març de 1993.
Adreça:
Avinguda del bosc, nº 24 -
Codi postal i vila :
17.890 - Camprodon
Adreça electrònica:
Mireia.Dalmau@internet.cat
Comarca i País :
Ripollès - Catalunya
Pag. 26 - COMUNIQUEM AMB JOCS DE ROL:
1- Núria, on fas el pessebre ? (Proposta)
S- Núria, on fas el pessebre ?
N- Al peu de l’avet de Nadal.
S- És que jo mai no l’he vist.
N- I vols veure el meu pessebre ?
S- Sí, perquè no, m’agradaria.
N- Doncs, vine el dia 24 a la tarda
S- A casa teva ?
N- És clar, a casa meva !
2- Saida, com festejava Nadal la teva àvia ? (Proposta)
N- Saida, com celebrava Nadal la teva àvia ?
S- Ui, la meva àvia no celebrava Nadal
N- I què celebrava ?
S- Celebrava el ramadà
N- Quina festa és ?
S- És una festa musulmana. Es mata un bè.
N- Es mata un bè ? Per què fer ?
S- Per fer el mexuí i el cus-cus,.
N- Això, fa molt temps, oi ?
S- No, encara la fem!
3- Mestra, quan és Santa Llúcia ? (Proposta)
4
O- Mestra, quan és Santa Llúcia ?
M- És un dies abans de Nadal.
O- Sí, però quin dia exactament ?
M- És el 13 de desemdre.
M- Però, perquè ho vols saber ?
O- Perquè a casa sempre en parlen.
M- I què diuen, els teus pares ?
O- Diuen que per Santa Llúcia hi ha una fira.
M- Sí, és on es compra tot per preparar Nadal
.
Pag. 27 -
COMPARAR ELS ADJECTIUS I PRONOMS
POSSESSIUS
AMB EL FRANCÈS
1- Completar amb els adjectius possessius i comparar amb el francès
01- És
el teu
regal ?……………………
- Sí, és
el meu
regal.
02- És
la teva
revista ?…………………
- No, no és
la meva
revista
1- És el teu pare ?……………………….
- Sí,
és el meu pare.
2- És la teva mare ?…….……………….
- No,
no és la meva mare.
3- És el teu amic ?...…………………….
- Sí,
és el teu amic.
4- És la teva amiga ? …………………...
- No,
no és la meva amiga.
5- És el seu llibre ?……………………...
- Si,
és el seu llibre.
6- És la seva llibreta ?……..…………….
- No,
no és la sava llibreta.
2-
Completar amb els pronoms possessius i comparar amb el francès
01- És
el teu
llibre ?.
- Sí, és
el meu
?
(masc. sing.)
02- És
la teva
llibreta ?
- Sí, és
la meva
?
(fem.
sing.)
03- Són
les vostres
revistes ?
- Sí, són
les nostres
?
(fem.
plur.)
04- Són
els vostres
dibuixos ?
- Sí són
els nostres
?
(masc. plur.)
1- És la teva bufanda ?
- Sí,
és la meva.
(fem. sing.)
(la mienne)
2- És el teu regal ?
- Sí,
és el meu.
(masc. sing.) (le mien)
3- Són les vostres bitlles ?
- Sí,
són les nostres.
(fem. plur.)
(les nôtres)
4- Són els vostres patins ?
- Sí,
són els nostres.
(masc. plur.)
(les nôtres)
5- Són les vostres bufandes ?
- Sí,
són les nostres.
(fem. plur.)
(les nôtres)
6- Són els vostres CDs ?
- Sí,
són els nostres.
(masc. plur.) (les nôtres)
Observació:
Els pronoms possessius catalans s’assemblen molt als pronoms possessius
francesos, només els plurals
els
i
les
dóna en francès
les.
5
Pag. 28 - JOCS FINALS
Joc 1:
Els
animals dels contes i faules són :
Extret de: «Cavall Fort» nº 918, pàgina 19
1- Els tres ossos. 2- Els set cabrits i el llop. 3- El corb i la guilla. 4- El lleó i el ratolí.
5- El bou i la granota. 6- Els músics de Bremen. 7- Els tres porquets. 8- Riki, Tiki i Tavi.
9- La llebre i la tortuga. 10- La rareta que escombrava l’escaleta.
JOC 2- SOPA DE LLETRES :
Les 10 paraules d’objectes relacionats amb les festes de Nadal són :
- Avet, caramels, escudella, joguines, pessebre, raïm,
regals, tió, torrons, xocolata (o xicolata).
6
¡Sé el primero en escribir un comentario!

13/1000 caracteres como máximo.

Difunda esta publicación

También le puede gustar

siguiente