Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Lea un extracto Compar a : 5,49 €

Mediante descarga

Formato(s) : PDF

con DRM

Compartir esta publicación

También le puede gustar

Los pintapiedras

de editorial-saure

El Chullo : ¡Al agua!

de editorial-saure

siguiente
ENBOLIO
AIzU, zERGATIK
DEITzEN DIzUTE ENBOLIO?
ETA MONSTER FAMILIA SENIDE DUzUE, Ez?
ETA zURI zERGATIK
DEITzEN DIzUTE PIRATA?
ENBOLIO DEITzEN NAIz ETA!
KAR, KAR,
KAR...
NIRE
FAMILIAKO TRADIzIOA, BADAKIzU?
AITA ULTzERO DEITzEN
DA, ETA FORENTSEA
DA HIRIKO BEILATOKIAN.
AUzOAK BAKARRIK, BAINA
IzUTUTA ALDE EGIN zUTEN.
DEITURENGATIK.
JULEN BANDERA BELTzA DUT IzENA.
KONTXO!
AMA, EUTANASIA...
ETA BURUSOILAK
LURPERATzEKO NEGOzIOA DAUKA.
AMONAK LEUzEMIA DU IzENA, ETA
ULERTUTA.
NIREAK INFARTO
NIRE ARREBAK GASTRITIS.
GAINERA, NIRE
zODIAKOA zERA DA...
KANTzER!
DEMIOKARDIO DIRA.
A..., ETA zAKURRAK BIRUS.
ENBOLIO INFARTO
DE MIOKARDIO!
KONTXO!
ADITZAK
ESADAzU EKARRI
ADITzAREN NOR-NORI--NORK
AHALEzKOAREN ORAINALDIA
H,4...
URA BERRIz?
URA!
HORI zER DEN Ez
BADAKIzU ERE...
IKARAGARRIA.
SEITIK BAT ERE ASMATU Ez!
ETA
ERREINTEGROA?
EBALUAzIOKO NOTAN
JARRIKO DIzUDANA!
zIUR zAUDE AKORAzATUA SARTU DUzULA?
EA, PIRATA...
zERA...
BAIETz, MOTEL!
B,7...
HOLA IKASIKO DUzU
ARRETAz EGOTEN KLASEAN!
NIK DAKARKIKI,
zUK DAKARKAzU,
HARK DAKAWASAKI,
GUK DAKARRIGUKI,
zUEK DAKARKAzUEKE ETA HAIEK DAKARNAzAKETE.
HORI, BAI...
ERREINTEGROA:
H,5
zERO!
BAzEN GARAIA! H,6...
HAU MARKA, Ez?
ORAIN BAI!
UKITUA!
NIK... Ez DAKIT
HORRA!
ANTIGUALEKO JOKO HAUEK, NIK...
BAINA, BENO...
BABOLIOA!
?
BOTILARI Ez,
IKUSTEN NOR SEINALATzEN DUEN BOTILAK?
EzERTAz
NONTIENDOKOA AL DA?
GLUP!
APARTE, Ez zARA
ENTERATzEN...
zU, BENETAN,
KONTSOLETATIK
MUXUTXOAK ETA HOLA.
NON DAUKA PLAY BOTOIA?
EI, GAMIz BOY!
JO... HAU LOTSA!
EMAN BEHAR DIOzU.
PLASTEISONEKOA? PILEKIN AL DA?
BOTILAN?
BOTILAN JOLASTERA ETORRI NAHI?
TIRA, zU HASIKO zARA.
PRENDATAN JOLASTEA
BEzALA DA. BADAKIzU...
MU... MUSU BAT?
BADA, MUSU BAT
ESKUz FUNTzIONATzEN DU ETA. JIRAKA JARRI.
ASMATUKO
DUDAN...
GAMIZ BOY
BERTAKOEI INORK Ez DIE KASU EGITEN.
DEITUKO DIOT, KAIKUA!
SUPERHEROI
 BAINA, ANDREA, UTzIDAzU BIzIA PISKA BAT
BADAKIzU, SUPERHEROIEN S LETRAN.
BA, Ez DIRUDI OSO OSPETSUA zARENIK!
SALBATzEN...
OHORE HANDIz.
BENETAKO SUPERHEROIA AL zARA?
ETA zU zERI BEGIRA zAUDE?
BANOA. JARRAITU BEHAR
AGUR
EDERKI, BA.
OLOMAN
BAI, JAUNA.
PENAGARRIA, BADAKIT.
Ez SALBATzEKO, PAILAzOA!
ESAN DIzUT BIzITzA
NIRE zORTzI LANORDUAK BETE
MESEDEz... SUPERHEROI BAT NAIz...
BAKEAN!
UzTEKO
GAIXOA!
BA... BAINA, ANDREA,
BENO..., BEHIN HAMSTER BATEK
ETA NOLA BIHURTU zINEN
EGIN zIDAN KOSK...,
BEREHALA HIL zEN...
BEHAR DITUT...
ETA HURRENGOAN POLIzIARI
GALIPENTzUKOA!ETA
OLOMAN!
BAI, JAUNA. DENETAN ONENA...
AGERTzEN NAIz.
ORRIALDE HORIETAN
DUT LANEAN. BIzIA SALBATU
ETA NAFARROAKO
AMERIKETAKO SUPERHEROIEK
INBADITUTA GAUDELAKO DA HORI.
ERRADIAKTIBO BATEN
zIzTADAGATIK?
SUPERHEROI? LABORATORIOKO
ISTRIPU BATEGATIK? zOMORRO
NIRE AzENTU
HONEKIN...
BEHARRA BADUzU NOIzBAIT, DEITU NIRI.
NAFARRA AL zARA?
SASI-SUPERHEROI BAT NAIz. OLOMAN Ez DA NIRE IzENA,
ETA NOR NAHI DUT ENGAINATU NIK?
NITUEN, ITXURAK EGITEKO.
EzTA ERE. MANOLO DA! BAINA LETRAK TOKIz ALDATU
KONTXO!
TXOROFLAUTA HAU!
GARAI TXARRAK
zU BERRIRO?
POLIzIA! ATXILOTU
EUROPARRENTzAT...
PAGA EGUNA
zER, MOTEL? BESTEEN LANARI BEGIRA EGOTEA
BAINO EzER HOBERIK Ez EGITEKO?
BAINA OKERRENA DA
GAUR PAGA EGUNA DELA...
HIL HONETAKO SOLDATA,
PATXI...
Ez.
GUSTATzEN zAIzU LAN HORI?
ETA LAN HONEK EzER
TXARRIK BADU,...
KOBRATzEA DA!
NOLA?!
JI... JI... JI... JI...
Ez zAIzULA GUSTATzEN KOBRATzEA?!
ULERTzEN DUzU
ORAIN, MOTEL?
PSSE... Ez DAGO GAIzKI. zUBI, BIDE ETA
BIDEzIDOR INGENIARITzA KARRERA BUKATU
ETA GERO, Ez NUEN EzER
HOBERIK AURKITU...
Ez zEHAzKI.
BEGIRA... HORTIK DATOR SOLDATA
EKARTzEN DIDANA...
PRPFFS
NOLAKO NAzKA, KOBRATzEA!!